№3.2014


ПАТРІАРХ ВІТЧЗНЯНОЇ АПІТЕРАПІЇ

Так з пошаною колеги завжди говорили про видатного лікаря Бо­риса Олександровича Охотського. Так вони говорять про нього і зараз, коли пригадують його і його уроки.

№ 3 - Історія апітерапії - Автор: Олександр ТИХОНОВ, президент Всеукраїнської Асоціації апітерапевтів України, Юрій СОЛОДЕНКО, віце-президент Асоціації апітерапевтів України

Новое направление в развитии пчеловодства

Всеукраїнська асоціація апітерапевтів з глибоким су­мом сповіщає про те, що перед­часно пішов з ужиття академік  МАЕС, президент асоціації бджолярів і апітерапевтів Кри­му Віктор Іванович ОВСЯНИК. Висловлюємо щире співчуття родині, близьким і друзям покійного. Світла пам'ять про цю непересічну людину назавжди збережеться в наших серцях.

№ 3 - Освіта і наука - Автор: Виктор Иванович ОВСЯНИК, к.п.н., академик МАЭС, Президент АПАК

Вас вылечит доктор ПЧЕЛА

В последнее время значительно усилился интерес людей к про­дуктам пчеловодства. Безвредные, дешевые, имеют лечебное, про­филактическое, укрепляющее действие, снимают отрицательные последствия приема человеком синтетических препаратов, с успе­хом заменяют средства официальной медицины, а в некоторых случаях намного превосходят их по действию.

...

Вплив нового стоматологічного апігелю на тканини порожнини рота при стоматиті

Мета нашого дослідження — вивчення впливу новостворено-го лікувального гелю на рівень біохімічних маркерів запален­ня та репараційні процеси в слизовій оболонці порожнини рота щурів в умовах модельо­ваного стоматиту.

...
№ 3 - Освіта і наука - Автор: Л.С. КРА ВЧЕНКО, Г.М. СОЛОДЕНКО, Н.О. БАС

НАЦІОНАЛЬНОМУ НАУКОВОМУ ЦЕНТРУ «ІНСТИТУТ БДЖІЛЬНИЦТВА ІМЕНІ П.І. ПРОКОПОВИЧА» - 25 РОКІВ

10 травня 1989 року було видано наказ Держагропро-му УРСР №120, яким було створено Науково-дослідний і технологічний інститут бджільництва. А у 2005 році (№ 1006/2005) установі надано статус Національного Науково­го Центру «Інститут бджільництва ім. П. І. Поко-повича». Так було реалізовано розпорядження Ради міністрів Української РСР від 11 листо­пада 1990 року за №521-р.

...

Требования к меду, используемого в апитерапии

Несмотря на огромный фактический опыт применения меда в апитерапии различных заболеваний, врачи должны помнить основную заповедь при применении продуктов пчеловодства -«Не навреди!».

№ 3 - Досвід - Автор: Е.В. Руденко, доктор ветеринарных наук, профессор, член-корреспондент НААНУ

Лечитесь продуктами пчеловодства и будете здоровы!

«Мудрый человек, кроме духовной пищи, ищет здоровое природное питание, и если хоро­шо ищет, то находит: туда входит мед - бо­гатейший по составу природный продукт, с которым по своей жиз­неспособности несрав­ним ни один продукт в мире».

...
№ 3 - Кухня здоров'я - Автор: Н.В. Ульянич, Почетный апитерапевт Украины, академик УАН, писатель, Заслуженный журналист Украины

Боярська практична школа бджільництва, історія та сучасність

Засновником практичної школи бджільництва є Олексій Хомич Андріяшев, який народився 17 люто­го 1826 року на хуторі Германівщина, колишньо­го Золотоноського уїзду '' Полтавської губернії.

№ 3 - Освіта і наука - Автор: М.В. Войналович, канд. с.-г. наук, завідувач відділення практичного навчання та сприяння працевлаштуванню ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» тел.: (098) 274-11-67

Голд Рей для апитерапии

Быть красивым, здоровым, полным сил и энергии —разве не это мечта каждого человека?!


Реклама

До уваги читачів

ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ ЖУРНАЛУ  «ДОКТОР  БДЖІЛКА»

Передплата на журнал «ДОКТОР  БДЖІЛКА» триває постійно з будь-якого кварталу у всіх поштових відділеннях України, вартість на один квартал 2016 року-27,10 грн.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ПОШТОВИЙ ІНДЕКС:   86733

Електронну версію журналу «Доктор Бджілка» можна передплатити на нашому сайті.